Die Zerstörung Korinths und die Einrichtung der Provinz Macedonia

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Pausanias
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Paus. VII, 16,7-9 – Original:

[7] Ἀχαιῶν δὲ οἱ ἐς Κόρινθον ἀποσωθέντες μετὰ τὴν μάχην ἀπεδίδρασκον ὑπὸ νύκτα εὐθύς: ἀπεδίδρασκον δὲ καὶ αὐτῶν Κορινθίων οἱ πολλοί. Μόμμιος δὲ τὸ μὲν παραυτίκα, ἀναπεπταμένων ὅμως τῶν πυλῶν, ἐπεῖχεν ἐς τὴν Κόρινθον παρελθεῖν, ὑποκαθῆσθαί τινα ἐντὸς τοῦ τείχους ὑποπτεύων ἐνέδραν: τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην ᾕρει τε κατὰ κράτος καὶ ἔκαιε Κόρινθον.
[8] τῶν δὲ ἐγκαταληφθέντων τὸ μὲν πολὺ οἱ Ῥωμαῖοι φονεύουσι, γυναῖκας δὲ καὶ παῖδας ἀπέδοτο Μόμμιος: ἀπέδοτο δὲ καὶ οἰκέτας, ὅσοι τῶν ἐς ἐλευθερίαν ἀφεθέντων καὶ μαχεσαμένων μετὰ Ἀχαιῶν μὴ εὐθὺς ὑπὸ τοῦ πολέμου τὸ ἔργον ἐτεθνήκεσαν. ἀναθημάτων δὲ καὶ τοῦ ἄλλου κόσμου τὰ μὲν μάλιστα ἀνήκοντα ἐς θαῦμα ἀνήγετο, τὰ δὲ ἐκείνοις οὐχ ὁμοίου λόγου Φιλοποίμενι ὁ Μόμμιος τῷ παρ᾽ Ἀττάλου στρατηγῷ δίδωσι: καὶ ἦν Περγαμηνοῖς καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι λάφυρα Κορίνθια. [9] πόλεων δέ, ὅσαι Ῥωμαίων ἐναντία ἐπολέμησαν, τείχη μὲν ὁ Μόμμιος κατέλυε καὶ ὅπλα ἀφῃρεῖτο πρὶν ἢ καὶ συμβούλους ἀποσταλῆναι παρὰ Ῥωμαίων: ὡς δὲ ἀφίκοντο οἱ σὺν αὐτῷ βουλευσόμενοι, ἐνταῦθα δημοκρατίας μὲν κατέπαυε, καθίστα δὲ ἀπὸ τιμημάτων τὰς ἀρχάς: καὶ φόρος τε ἐτάχθη τῇ Ἑλλάδι καὶ οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες ἐκωλύοντο ἐν τῇ ὑπερορίᾳ κτᾶσθαι: συνέδριά τε κατὰ ἔθνος τὰ ἑκάστων, Ἀχαιῶν καὶ τὸ ἐν Φωκεῦσιν ἢ Βοιωτοῖς ἢ ἑτέρωθί που τῆς Ἑλλάδος, κατελέλυτο ὁμοίως πάντα.

Text zum downloaden

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Übersetzung: W. H. S. Jones
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Übersetzung:

[7] As soon as night fell, the Achaeans who had escaped to Corinth after the battle fled from the city, and there fled with them most of the Corinthians themselves. At first Mummius hesitated to enter Corinth, although the gates were open, as he suspected that an ambush had been laid within the walls. But on the third day after the battle he proceeded to storm Corinth and to set it on fire.
[8] The majority of those found in it were put to the sword by the Romans, but the women and children Mummius sold into slavery. He also sold all the slaves who had been set free, had fought on the side of the Achaeans, and had not fallen at once on the field of battle. The most admired votive offerings and works of art were carried off by Mummius; those of less account he gave to Philopoemen, the general sent by Attalus; even in my day there were Corinthian spoils at Pergamus.
[9] The walls of all the cities that had made war against Rome Mummius demolished, disarming the inhabitants, even before assistant commissioners were despatched from Rome, and when these did arrive, he proceeded to put down democracies and to establish governments based on a property qualification. Tribute was imposed on Greece, and those with property were forbidden to acquire possessions in a foreign country. Racial confederacies, whether of Achaeans, or Phocians, or Boeotians, or of any other Greek people, were one and all put down.

Text zum downloaden

 

Projekttitel: eManual Alte Geschichte
Modul [optional]:
Autor_in: Falk Wackerow
Lizenz: CC-BY-NC-SA

Paus. VII, 16,7-9

Leitfragen:

1) Wie kam es zu diesem Ende Korinths?

2) Warum zerstörten die Römer die Stadt?

3) Welchen Stellenwert besitzt der Fall von Korinth für den Aufstieg Roms?

Kommentar:

Während die Griechen des aus verschiedenen Poleis der Peloponnes zusammengesetzen Achäischen Bundes im Zweiten Römisch-Makedonischen Krieg zuerst mit den Antigoniden gemeinsam gegen Rom gekämpft hatten, waren sie am Ende des Konflikts auf die Seite der Gegner gewechselt. Auch die Nachricht vom Sieg Roms über die Makedonen bei Pydna 168 v. Chr. und ihre proklamierte Freiheit wurden freudig aufgenommen. Als Nutznießer der römischen Eroberungspolitik verleibte sich der Bund viele Territorien in Mittelgriechenland ein. Allmählich wuchs jedoch das Misstrauen gegenüber der neuen Macht. Um 150 v. Chr. eskalierten die inneren Zwistigkeiten zwischen der prorömischen und der antirömischen Fraktion. Drei Jahre später griff Rom in den Konflikt ein und warf die ehemaligen Verbündeten nieder. Nach dem Ende der Schlacht flohen die meisten Überlebenden nach Korinth hinein, das mithin das letzte Zentrum des Widerstands war. Die römischen Legionen schlossen die Stadt ein, und auf die Eroberung folgte ein ähnlich großes Gemetzel wie im gleichen Sommer in Karthago. Ebenso wurden die Überlebenden in die Sklaverei verkauft. Möglicherweise wurde die Vernichtung Korinths bewusst als Zeichen an die restlichen Griechen gesendet, dass der neue Hegemon Widerstand nicht dulden würde, ähnlich wie Alexander es in Theben getan hatte. Auch ein Teil der Stadt wurde geschleift und viele berühmte Kunstschätze geraubt, worüber sich Autoren wie Polybios und Pausanias in ihren Schriften beklagen. Der achäische Bund wurde aufgelöst, in vielen Städten die aus römischer Sicht zu unberechenbaren Demokratien durch Oligarchien ersetzt. Nun wurde auch der Rest Griechenlands in die 168 v. Chr. gegründete Provinz Macedonia eingegliedert. Dies bedeutete den endgültigen Verlust der Eigenständigkeit der Griechen. Für Rom jedoch war der Fall Korinths ähnlich wie der Karthagos einer der wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zum Weltreich. Die stärksten und geografisch am nächsten gelegenen Widersacher waren geschlagen, die Res Publica hatte sich nach Westen, Süden und Osten ausgebreitet und viele Völkerschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Im Zuge dessen waren auch zahlreiche Erfindungen, Glaubensrichtungen und verschiedenste kulturelle Einflüsse nach Rom geströmt, woraus sich der bekannte römische Schmelztiegel ergab, die wohl größte Stärke des römischen Imperiums.

Text zum downloaden

Podcast-Hinweise
Sehen Sie zu dieser Quelle auch den Podcast „Das Ausgreifen nach Osten, der Ausbruch der Krise, das Zeitalter der Gracchen“. Um einen breiteren Einblick in die Zeit der Republik zu erhalten, sehen Sie auch die Podcastreihe „Römische Geschichte I – Republik“.
Hier geht’s zum Podcast